Qualification training of disinfection specialists was completed by knowledge checking

Added on: 2016-05-30 Spausdinti Spausdinti

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras bendradarbiaudamas su Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centru nuo 2016 m. gegužės 2 d. iki gegužės 27 d. vykdė dezinfekuotojų kvalifikacinius mokymus (pagal 160 valandų dezinfekuotojo mokymo programą). Dezinfekuotojo programa atitinka darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimus.
 
Kursus vedė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro specialistai Ramutė Budginaitė, Milda Žygutienė, Jonas Antanavičius ir Kenkėjų kontrolės tarnybos gydytoja epidemiologe Valentina Develtova.
 
Baigę šią mokymo programą dezinfekuotojai įgijo žinių apie užkrečiamųjų ligų epidemiologiją, profilaktiką, epidemiologijos ir higienos reikalavimus, dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos atlikimo būdus ir priemonės, privalomąjį aplinkos kenksmingumo pašalinimą užkrečiamųjų ligų židiniuose, graužikų platinamas užkrečiamąsias ligas, teisės aktus, reglamentuojančius dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos veiklą, nuodingųjų cheminių medžiagų poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai, prevencines priemonės nuodingųjų medžiagų saugai užtikrinti, būtinus veiksmus apsinuodijus cheminėmis medžiagomis, susipažino su dezinfekcijos kameros, sterilizacijos darbo principais, medicininiu instrumentų pakavimu, sterilizavimu ir kt.
 
Kursantai, įgiję dezinfekuotojo kvalifikaciją, galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės skyriuose, sterilizacinėse, profilaktinėse dezinfekcijos įmonėse, turinčiose licenciją vykdyti privalomąjį aplinkos kenksmingumo pašalinimą ir kt.
 
2016 m. gegužės 27 d. vyko baigiamasis žinių patikrinimas – egzaminas. Egzamino komisijos pirmininkė – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriaus pavaduotoja Rasa Liausėdienė, nariai: sanitarijos higienos gydytoja konsultantė Aleksandra Sadauskienė, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus pavaduotoja Elena Ramelienė, dezinfekuotojų kvalifikacijos kursų vadovas Jonas Antanavičius.
 
Dezinfekuotojų kvalifikacijos pažymėjimai buvo įteikti 16 kursantų.
 
Parengė Jonas Antanavičius
Epidemiologinės priežiūros skyriaus specialistas
El. paštas j.antanavicius@ulac.lt
Tel. (8 5) 230 0124

Search
Events Calendar
Useful links
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .