Training of disinfection specialists will take place soon

Added on: 2017-05-02 Spausdinti Spausdinti

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras bendradarbiaudamas su Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centru, nuo 2017 m. gegužės 8 d. iki birželio 2 d. vykdys dezinfekuotojų kvalifikacijos kursus „Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija“.
 
Dezinfekuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems ne žemesnį kaip bazinį vidurinį išsilavinimą ir norintiems dirbti dezinfekuotojais.
 
Programos tikslas – paruošti dezinfekuotoją, kuris galėtų atlikti dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos darbus įmonėse, įstaigose, organizacijose ir/ar užkrečiamųjų ligų židiniuose.
 
Mokymo programos trukmė – 4 savaitės (160 val.). Išklausiusiems visą teorinio mokymo kursą bei sėkmingai atlikusiems praktines ir baigiamojo mokymosi pasiekimų vertinimo užduotis išduodamas valstybės pripažįstamas dezinfekuotojo kvalifikacijos pažymėjimas.
 
Baigę mokymo programą kursų dalyviai išmanys:
 • dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos organizavimo principus, būdus ir priemones užkrečiamųjų ligų židiniuose, gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose, organizacijose ir kituose objektuose;
 • užkrečiamųjų ligų pernešėjų (graužikų, nariuotakojų) profilaktikos ir naikinimo būdus bei priemonės;
 • dezinfekcijos įrengimų konstrukciją, darbo principus ir naudojimą;
 • graužikų ir kitų kenkėjų naikinimo efektyvumo įvertinimo būdus.
 
Žinos:
 • užkrečiamųjų ligų epidemiologijos ir profilaktikos pagrindus;
 • aplinkos, maisto ir asmens higienos reikalavimus;
 • užkrečiamųjų ligų pernešėjų (nariuotakojų, graužikų) morfologiją ir biologiją;
 • Naujus teisės aktus, reglamentuojančius dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos veiklą;
 • Biocidų naudojimo, saugojimo, saugaus darbo reikalavimus;
 • medicinos prietaisų ir kitų priemonių sterilizacijos būdus;
 • dezinfekcijos kamerų konstrukciją, kamerinės dezinfekcijos tikslus, būdus ir priemonės;
 • darbuotojų, atliekančių dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos darbus, saugos ir sveikatos reikalavimus ir kt.
 
 
„Užkrėstumo kenkėjais nustatymo ir kenkėjų naikinimo efektyvumo įvertinimo“ metodines rekomendacijas rasite čia.
 
Daugiau informacijos: Jonas Antanavičius, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro Epidemiologinės priežiūros skyriaus dezinfektologas (kursų vadovas).
 
Tel. (8 5) 230 0124, el. paštas: jonas.antanavicius@ulac.lt
 
 

Search
Events Calendar
Useful links
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .