Kaip pranešti apie nepageidaujamą reakciją į skiepus?

Remiantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos reikalavimais, Europoje, o kartu ir Lietuvoje funkcionuoja farmakologinio budrumo sistema. Farmakologinis budrumas – tai veikla, skirta nepageidaujamoms reakcijoms į vaistą/ vakciną nustatyti, įvertinti ir stebėti bei perspėti apie galimą nepageidaujamą vaisto/ vakcinos poveikį.

Lietuvoje apie pastebėtas nepageidaujamas reakcijas į vaistą/ vakciną sveikatos priežiūros specialistai bei registracijos teisės turėtojai privalo pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (VVKT). Pranešimai analizuojami, nustatomi nauji farmakologinio budrumo signalai.

Kiekvienos vakcinos apraše visada nurodoma, kad vakcina yra imunobiologinis preparatas, kurį panaudojus, galimos nepageidaujamos reakcijos. Dažniausiai tai vietinės reakcijos – patinimas, paraudimas, sukietėjimas dūrio vietoje. Bendro pobūdžio reakcijos – pakilusi temperatūra, galvos skausmas, bėrimas ir kt. Organizmo reakcija į kiekvieną skiepą yra nevienoda.

 2013 m. kovo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-185 patvirtinta nauja pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją tvarka. Šiuo įsakymu taip pat buvo atnaujinta ir Pranešimo apie nepageidaujamą reakciją forma sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams. Kiekvienas sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistas turi siųsti pranešimą apie pastebėtą NRV į VVKT: 
  • nemokamu faksu   (8-800) 201-31
  • el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt
  • paštu VVKT prie LR SAM, Žirmūnų g. 139A, LT-09120, Vilnius
  • tiesiogiai per VVKT interneto svetainę, adresu www.vvkt.lt

Pacientai taip pat gali pranešti apie jiems patiems ar jų artimiesiems pasireiškusią nepageidaujamą reakciją, atsiųsti specialią užpildytą formą arba paskambinti nemokamu telefonu 8 800 735 68.

Užregistruoti pranešimai apie vaistinių preparatų sukeliamas nepageidaujamas reakcijas nereiškia, kad šie vaistiniai preparatai ar jų veikliosios medžiagos yra nesaugūs. Tik visų turimų duomenų išsamus mokslinis vertinimas leidžia daryti patikimas išvadas dėl vaistinių preparatų naudos ir rizikos santykio.

Paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) forma
Skiepų pašalinių reiškinių tyrimo protokolas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 515 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS“
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRo ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. v-185 „dėl SVEIKATOS PRIEŽIŪROS AR FARMACIJOS SPECIALISTO PRANEŠIMO APIE ĮTARIAMĄ NEPAGEIDAUJAMĄ REAKCIJĄ (ĮNR) PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS AR FARMACIJOS SPECIALISTO PRANEŠIMO APIE ĮTARIAMĄ NEPAGEIDAUJAMĄ REAKCIJĄ (ĮNR) FORMOS IR PACIENTO PRANEŠIMO APIE ĮTARIAMĄ NEPAGEIDAUJAMĄ REAKCIJĄ (ĮNR) FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
NEPAGEIDAUJAMŲ REAKCIJŲ Į VAKCINAS APŽVALGOS

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .