Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir  (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybę atsirasti korupcijai.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas tai nuoseklus įvairių būdų ir metodų taikymas numatytais etapais, siekiant nustatyti Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (toliau - ULAC) veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, identifikuoti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei juos valdyti.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatoma, vadovaujantis:
  • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu;
  • Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“;
  • Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.
 
Vadovaujantis 2018 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-717 ULAC 2018 metais buvo atliktas atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje bei ULAC funkcijų, susijusių su leidimų ir licencijų išdavimu, organizavimo ir vykdymo srityje korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas:
 
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ULAC atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje aprašymas (2018 m.)
 
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ULAC funkcijų, susijusių su leidimų ir licencijų išdavimu, organizavimo ir vykdymo srityje aprašymas (2018 m.) 

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .