ES paramos projektas


Projektas „Užkrečiamųjų ligų valdymo sistemos Lietuvoje stiprinimas

Projekto aprašymas

Projekto esmė
Gyventojų sergamumo struktūroje sergamumas užkrečiamomis ligomis (UL) sudaro20%. Lietuvos UL ir jų sukėlėjų valstybės informacinė sistema (ULSVIS) apima ne visų ligų informacijos surinkimą automatiniu būdu: 98% susirgimų apie gripą, ŽIV/AIDS perduodama popierine dokumentacija, reikalaujančia daug laiko, žmogiškų resursų. Žiniasklaidoje aktyvėja mokslu nepagrįstos ir žalingos visuomenei informacijos apie UL valdymą skleidimas, dėl ko pradėjo mažėja skiepijimų apimtys, didėti sergamumas sunkiomis UL. Dėl resursų stokos specialistai ir gyventojai nėra pakankamai informuoti apie galimus naujus efektyvius UL valdymo mechanizmus, jų reikšmę gyventojų sveikatai. Projekto tikslas-sustiprinti užkrečiamųjų ligų valdymą Lietuvoje sukuriant naujas UL stebėsenos posistemes, tobulinant teisinę bazę, visuomenės ir specialistų gebėjimus atremti su UL plitimu susijusias grėsmes. Tikslinės grupės-sveikatos ir kitų sektorių specialistai (nacionalinis ir regionų lygmuo), plačioji visuomenė.
Šiuo projektu bus sukurtos ir įdiegtos gripo ir ŽIV/AIDS stebėsenos posistemes, kurios leis operatyviau vykdyti šių ligų stebėseną; anksti nustatyti ŽIV/AIDS protrūkius (ar perspėti apie jų tikimybę); teikti kokybiškus duomenis ES UL priežiūros institucijoms; savalaikiai taikyti priešepidemines priemones, sąlygosiančias mažesnę ekonominę naštą visuomenei, geresnę visuomenės sveikatos priežiūrą; racionaliau bus naudojami žmogiškieji ištekliai; standartizuota aplinkos kenksmingumo pašalinimo veikla; sustiprinti sveikatos ir kitų sektorių specialistų administraciniai gebėjimai, patobulinta kvalifikacija parengiant metodines  rekomendacijas, veiklos algoritmus ir kt., kas leis standartizuoti specialistų gebėjimą vieningais veiksmais atsakyti į UL grėsmes ir taip apsaugoti visuomenę nuo UL išplitimo. Įgyvendinant projektą bus peržiūrėti ir atnaujinti UL teisės aktai, jų atitiktis ES rekomendacijoms.

Projekto vykdymo laikas
Projekto pradžia: 2012-11-29         Projekto pabaiga: 2015-06-23

Projekto bendra vertė
Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1.031.206,48 Lt.
Projekto vykdytojui Projekto išlaidoms finansuoti skiriama iki 876.525,50 iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ pagal priemonę „Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą gyventojams ir verslui, diegti geresnio reglamentavimo principus“ ir iki 154.680,98 Lt iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“.

Projekto tikslai
Sustiprinti užkrečiamųjų ligų valdymą Lietuvoje sukuriant naujas UL stebėsenos posistemes, stiprinant visuomenes, specialistų gebėjimus atremti su UL susijusias grėsmes
Sustiprinti užkrečiamųjų ligų valdymą Lietuvoje tobulinant UL teisinę bazę.

Projekto uždaviniai
 1. Valstybės užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybinės informacinės sistemos (ULSVIS) išplėtimas;
 2. Visuomenės gebėjimų atremti su UL plitimu susijusias grėsmes tobulinimas;
 3. Sveikatos priežiūros ir kitų specialistų gebėjimų atremti su UL plitimu susijusias grėsmes tobulinimas;
 4. Užkrečiamųjų ligų valdymą reglamentuojančios teisinės bazės tobulinimas.
Projekto veiklos
 • Valstybinės užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų informacinės sistemos išplėtimas;
 • Gyventojų požiūrio į UL ir UL žinių poreikio nustatymas organizuojant apklausas;
 • Sveikatos priežiūros ir kt. sektorių specialistų poreikius atitinkančios metodinės medžiagos parengimas, leidyba ir pristatymas;
 • UL veiklos algoritmų pagal 7 ligų grupes parengimas, leidyba ir pristatymas (parsisiuntimui);
 • Aplinkos kenksmingumo pašalinimo paslaugas teikiantiems specialistams dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos metodinių rekomendacijų parengimas (parsisiuntimui);
 • Dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos algoritmų parengimas;
 • Nacionalinių užkrečiamųjų ligų valdymą reglamentuojančių teisės aktų projektų paketo parengimas.

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .