Ką daryti grįžus iš užsienio?

Prieš įlipdamas į lėktuvą, keltą, autobusą ar traukinį asmuo privalo užpildyti anketą NVSC interneto svetainėje ir gautą patvirtinimą – QR kodą – pateikti įlaipinimo į transporto priemonę metu.

Jeigu laipinimo metu keleivis, vykdamas oro ar jūrų transportu, neturi išmaniojo telefono įrenginio –  juo turi pasirūpinti vežėjas. Jeigu keliavote nuosavu transportu, anketą užpildyti reikia internetu per 12 valandų nuo atvykimo / grįžimo į Lietuvą dienos.

Siekiant išvengti nesklandumų, rekomenduojama elektroninę formą užpildyti ne vėliau negu likus 24 val. iki kelionės.

UŽSIREGISTRUOTI (UŽPILDYTI ANKETĄ) PRIVALOMA:
  • Visiems, atvykusiems iš paveiktų šalių bet kokiu transportu.
  • Užsieniečiams, atvykusiems iš trečiųjų šalių (ne ES ir EEE) bet kokiu transportu.
  • Visiems, atvykstantiems iš užsienio vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautiniais maršrutais visų rūšių transportu. 
Asmenys, grįžę iš šalių, įtrauktų į paveiktų šalių sąrašą, privalo:

1. turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) pažymą ar laboratorinio tyrimo atsakymo formą (su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų kalbą) apie ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą

arba

per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti tyrimo atlikimui;

2. izoliuotis 14 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir Izoliavimo taisyklių nustatyta tvarka;

Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 10 izoliavimo dieną atlikus SARS-Co-V2 PGR tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą (tyrimas atliekamas savo lėšomis).

Asmenims, įtariamiems, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) – kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas;

Asmenims, grįžusiems iš paveiktų šalių, taikoma 14 dienų izoliacija nuo atvykimo ar grįžimo į Lietuvą. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 10 izoliavimo dieną atlikus laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą.

Tam tikrų kategorijų asmenims, kuriems taikomas reikalavimas tik dėl tyrimų atlikimo, privaloma izoliuotis tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas, jeigu toks tyrimas atliekamas Lietuvoje.

Tokiems asmenims, gavus neigiamą laboratorinio tyrimo atsakymą, izoliavimas nebetaikomas, tačiau 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, nerekomenduojama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.), dirbantiems asmenims – rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus. Bendraujant su kitais asmenimis, rekomenduojama visada dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

Reikalavimai dėl tyrimų ir izoliacijos netaikomi:
  • tranzitu vykstantiems keleiviams;
  • asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros  įstaigos pažymą apie tai, kad persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ne seniau nei prieš 3 mėnesius iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką;
  • ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis.

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .