Karjeros galimybės

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras siūlo darbą
 
Imunoprofilaktikos skyriaus vakcinų sandėlio vedėjui
Vakcinų sandėlio vedėjo veiklos sritis – pagal kompetenciją organizuoti vakcinų sandėlio darbą, imunobiologinių preparatų ir švirkštų sandėliavimą, jų priežiūrą, priėmimą ir išdavimą, vadovaujantis geros vaistų platinimo praktikos dokumentais; užtikrinti imunobiologinių preparatų kokybės dokumentų saugojimą; pagal kompetenciją teikti konsultacinę pagalbą sveikatos priežiūros įstaigoms vakcinų išdavimo, transportavimo ir sandėliavimo klausimais ir kita.
 
Pretendentams keliami reikalavimai:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį medicinos išsilavinimą ar specialųjį medicinos vidurinį išsilavinimą;  
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų farmakotechniko darbo patirtį;
3. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais vaistinių preparatų priežiūrą ir kontrolę;
4. mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);
5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, sugebėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei įgyvendinti geros vaistų platinimo praktikos reikalavimus.
 
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,3 iki 7 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
 
Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „farmakotechnikas“ iki 2019 m. gruodžio 31 d. prašome siųsti el. paštu ingrida.steikuniene@ulac.lt. Į pokalbį kviesime tik pretendentus, atitinkančius keliamus reikalavimus. Daugiau informacijos telefonu (8 5) 230 0124.
 
__________________

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .