Lytiškai plintančių infekcijų (LPI) registravimo tvarka

LPI, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos atvejų registravimas
Lytiškai plintančių infekcijų (toliau - LPI), ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinę priežiūrą asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas (Žin., 2003, Nr. 27-1105; 2008, Nr. 74-2890; 2011, Nr.79–3880, 2012, Nr. 74-3861).

ŽIV nešiojimo, ŽIV ligos bei lytiškai plintančių infekcijų, apie kurias duomenys teikiami visuomenės sveikatos centrams, sąrašas:
• Besimptomis užkrėstumas žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV) (ligos kodas pagal TLK-10: Z21);
• Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) liga (ligos kodas pagal TLK-10: B20-24);
• Laboratoriniai žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) radiniai. Negalutiniai naujagimių ŽIVmėginio radiniai (kodas pagal TLK-10: R75);
• Sifilis (ligos kodas pagal TLK-10: A51-A53), įgimtas sifilis (ligos kodas pagal TLK-10: A50);
• Gonokokinė infekcija (ligos kodas pagal TLK-10: A54);
• Chlamidijų sukeltos ir lytiškai santykiaujant plintančios ligos (ligos kodas pagal TLK-10: A56);
• Venerinė limfogranuloma (VLG) (ligos kodas pagal TLK-10: A55).

LPI, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos atvejų registravimas ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE:

Visuomenės sveikatos centrų struktūrinių padalinių darbuotojų, kuriems sveikatos priežiūros įstaigos siunčia formą Nr. 151-9/a „Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokolas” kontaktų  sąrašas

Visi medicininiai ir epidemiologinės anamnezės duomenys apie ligonį, sergantį lytiškai plintančia infekcija, ŽIV liga, ar ŽIV nešiotoją įrašomi atitinkamuose dokumentuose: Asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje, įdėtiniame lape), formoje Nr. 025/a; Gydymo stacionare ligos istorijoje, formoje Nr. 003/a; Dienos stacionaro ligonio kortelėje, formoje Nr. 003-2/a; Infekcinių susirgimų registravimo žurnale, formoje Nr. 060/a; Kontakto kortelėje, formoje Nr. 047-9/a; Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokole (forma Nr. 151-9/a).

Sveikatos priežiūros specialistas, gavęs sutikimą, suteikęs konsultacinę pagalbą ir paskyręs ŽIV tyrimą pacientui, užpildo Siuntimo laboratoriniam ŽIV tyrimui ir tyrimo rezultato formą Nr. 151-7/a.

Sveikatos priežiūros specialistas paėmęs ėminius užpildo Ėminių dėl ŽIV registracijos lapą, formą Nr. 151-8/a ir siunčia į tiriančiąją laboratoriją.

Gydytojas, diagnozavęs ŽIV nešiojimą, ŽIV ligą ar LPI, įrašytą į ŽIV nešiojimo atvejų, ŽIV ligos ir LPI, apie kuriuos duomenys teikiami visuomenės sveikatos centrui apskrityje, sąrašą, užregistruoja atvejį Infekcinių susirgimų registravimo žurnale, formoje Nr. 060/a, ir užpildęs Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokolą, (forma Nr. 151-9/a) per 7 dienas išsiunčia jį visuomenės sveikatos centrui pagal paciento gyvenamąją vietą. Kam siųsti formą, spausti čia.

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, atliekantys ŽIV laboratorinius tyrimus, kiekvieną mėnesį užpildo statistinės ataskaitos formas Nr. 65 – sveikata, mėnesinė, metinė „Duomenys apie nustatytus lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjus ir ŽIV“ ir Nr. 67 – sveikata, mėnesinė, metinė „Ataskaita apie ištirtus dėl ŽIV asmenis pagal tiriamąsias grupes“ ir išsiunčia jas visuomenės sveikatos centrui apskrityje iki kito mėnesio 5 dienos pagal teritoriją, iš kurios buvo gauti ėminiai.

LPI, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos atvejų registravimas VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRUOSE:
Visuomenės sveikatos centruose LPI, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos atvejai registruojami Infekcinių susirgimų apskaitos žurnale (forma Nr. 060/a) pagal gautus Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokolus (forma Nr. 151–9/a) ir apie kiekvieną atvejį užpildomas Pranešimas apie nustatytą lytiškai plintančią infekciją, ŽIV nešiojimą ir ŽIV ligą (forma Nr. 357-7/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-414 „Dėl pranešimų apie užkrečiamąsias ligas ir jų sukėlėjus formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 68-2777), kuris teikiamas Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinei sistemai.

Pirmąją ataskaitinio mėnesio dieną Infekcinių susirgimų apskaitos žurnale (forma Nr. 060/a) įrašyti duomenys apie praėjusį mėnesį užregistruotus LPI, ŽIV ligos bei ŽIV nešiotojų atvejus sumuojami ir bendras per mėnesį užregistruotų susirgimų skaičius pagal galutines diagnozes įtraukiamas į statistinę ataskaitą (forma Nr. 4 – sveikata, mėnesinė, metinė „Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 24-772) ir šios ataskaitos formoje nurodytais terminais pateikiamas Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui.

Per praėjusį mėnesį užregistruotų Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo atvejų ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokolų (forma Nr. 151-9/a) kopijos pateikiamos Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 3 dienos, adresu Nugalėtojų g. 14 D, LT-10105 Vilnius, el. paštu zivskyrius@ulac.lt arba faksu (8 5) 2767 968.

Duomenys apie praėjusį mėnesį laboratorijose nustatytų LPI sukėlėjų ir ŽIV skaičių, užpildžius statistinės ataskaitos formas Nr. 65 – sveikata, mėnesinė, metinė „Duomenys apie nustatytus lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjus ir ŽIV“ ir Nr. 67 – sveikata, mėnesinė, metinė „Ataskaita apie ištirtus dėl ŽIV asmenis pagal tiriamąsias grupes“, raštu, faksu ar elektroniniu paštu pateikiami Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos, adresu:

Nugalėtojų g. 14 D, LT-10105 Vilnius,
el. paštu zivskyrius@ulac.lt
faksu (8 5) 2767 968.

Atliktų LPI ir ŽIV laboratorinių tyrimų registravimas NACIONALINĖJE VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOJE:
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, atlikusi ŽIV laboratorinius tyrimus, užpildo atitinkamą Siuntimo laboratoriniam ŽIV tyrimui ir tyrimo rezultato (forma Nr. 151-7/a) dalį ir užtikrindama konfidencialumą grąžina asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojui, atsiuntusiam ėminį.
Patvirtinusi ŽIV infekcijos laboratorinę diagnozę, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija užpildo apskaitos formą Nr. 151-2/a „Skubus pranešimas apie ŽIV infekcijos sukėlėją“ ir šios apskaitos formoje nurodytais terminais, užtikrindama konfidencialumą, ją pateikia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui.
Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje kiekvieną mėnesį pildomos statistinės ataskaitos formos Nr. 65 – sveikata, mėnesinė, metinė „Duomenys apie nustatytus lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjus ir ŽIV“ ir Nr. 67 – sveikata, mėnesinė, metinė „Ataskaita apie ištirtus dėl ŽIV asmenis pagal tiriamąsias grupes“ ir išsiunčiamos atitinkamam visuomenės sveikatos centrui apskrityje iki kito mėnesio 5 dienos.

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .