PSO Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, jų įgyvendinimas ir medicininė-karantininė kontrolė

 1. Lietuvos Respublikos 2008 m. sausio 18 d. įstatymas Nr. X-1430 „Dėl Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) ratifikavimo“ (Žin., 2008, Nr. 15-513);
 2. Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių pakeitimas (Žin., 2008, Nr. 87-3474);
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 971 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1267 „Dėl užkrėstų teritorijų ir teritorijų karantino Lietuvos Respublikoje skelbimo, jo atšaukimo bei užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių užkrėstose teritorijose naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 82-4336);
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1332 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienų ir teritorijos sanitarinės ir medicininės-karantininės apsaugos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 104-2988);
 5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. V-1032 „Dėl Tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimo pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 151-7119);
 6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-527 „Dėl nepalankių užkrečiamųjų ligų atžvilgiu šalių, į kurias neleidžiama išplaukti iš Lietuvos jūrų uostų Lietuvos Respublikoje įregistruotiems laivams be teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio medicininės karantininės priežiūros funkcijas, žymos „Išvykti leidžiama“, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 66-3124);
 7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-81 „Dėl Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) įgyvendinimo Lietuvoje 2011-2012 metų programos patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 16-772);
 8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-87 „Dėl visuomenės sveikatos centrų medicininės-karantininės kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 18-839);
 9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-88 „Dėl būtinųjų reikalavimų medicininio karantino posto patalpoms įrengti patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 17-825);
 10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-17 „Dėl informacijos apie ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas, keliančias tarptautinį susirūpinimą, rinkimo, vertinimo ir teikimo Pasaulio sveikatos organizacijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 9-468);
 11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-36 „Dėl atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 13-524);
 12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 276 „Dėl riboto karantino režimo kontrolės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 62-2525).

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .