Švarių rankų šokio konkursas 2018

A        
Alytaus "Volungės" progimnazijose priešmokyklinukai,
šokio mokytoja Rūta Graužlienė
Alytaus Panemunės progimnazija 3a klasė
Anykščių vaikų lopšelis – darželis „Eglutė“ Zuikučių grupė (priešmokylinukai)
Choreografija: Donata Janukėnienė
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla 2-6 klasės mokiniai
Šokių mokytoja – Goda Venslauskaitė
Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija, 4 klasės mokiniai,
Mokytojai: Bronė Pranskūnienė, Gintarė Jankauskienė, Violeta Rugenienė.
B        
Buivydiškių pagrindinės mokyklos Sudervės pradinio skyriaus, Pop studijos "Rio" vaikučiai.
Vadovės Reda Rutkauskienė ir Jurgita Stasiūnienė.
D        
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius ,, Liepaitė''.
,,Lietaus šokio'' autorės Alma Vaitkevičienė, auklėtoja, ir Jūratė Bujokienė, meninio ugdymo pedagogė.
J        
Jonavos pradinė mokykla. Šokį atliko Jonavos pradinės mokyklos vaikų šokių studija "Spindulys",
paruošta šokių mokytojos Rimos Auglienės.
Jonavos "Lietavos" pagrindinės mokyklos 3 klasės mokiniai.
Choreografijos mokytoja Dovilė Bareikaitė
Pradinio ugdymo mokytoja Vilma Kilimienė
Jonavos vaikų lopšelio-darželio "Lakštingalėlė" priešmokyklinukų švarių rankyčių šokis 2018
K        
Kauno miesto l/d „Boružėlė“ (dalyvavo: Boružiukų gr., Ežiukų gr., Varpelių gr., Žirniukų gr., Zuikučių gr., Bitučių gr.)
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaida Šokelienė
Kauno l/d ,,Nežiniukas", grupė ,,Zuikučiai"
Auklėtojos: Ina Odencovienė (metodininkė), Ginta Narušaitienė (auklėtoja)
Kėdainių specialioji mokykla
Vyr. slaugos administratorė Genutė Brazauskienė
Klaipėdos lopšelis - darželis "Ąžuoliukas". 3 gr.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Inga Balsytė, Vilija Labašauskienė
Kėdainių lopšelis - darželis "Vaikystė"
Ugdytinius parengė: Meninio ugdymo pedagogas Artūras Mačiolis ir mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aušra Maleševičienė.
Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ „Švarių rankų šokis 2018“
Meninio ugdymo pedagogė Jadvyga Railienė.
Visuomenės sveikatos specialistė Gailutė Rutkauskienė.
Kelmės ,,Kūlverstuko" lopšelis-darželis ,,Meškučių" ir ,,Pelėdžiukų" grupės.
Auklėtojos: Laima Račkauskienė. Aušra Buivydaitė.
Muzikos vadovė: Asta Norkūnienė.
Kėdainių lopšelis - darželis „Puriena“ „Švarių rankų šokis 2018“
Aldona Mikolajūnienė - priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Evelina Rajunčienė - priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja. Dalytė Ivoškienė - meninio ugdymo mokytoja. Janina Onoprijenkienė - sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.
Kėdainių lopšelis - darželis „Aviliukas“ „Švarių rankų šokis 2018“
Laima Avižiuvienė - vyresnioji meninio ugdymo mokytoja.
Vilma Kerulienė - vyresnioji mokytoja.
Danutė Kaupienė - Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.
Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelis-darželis, „Drugeliai“, „Pelėdžiukai“
Mokytojos: Erika Turauskienė; Sigita Mačėnaitė; Zita Povilienė.
Šoka Kretingalės miestelio, „Kretingalės pagrindinės mokyklos“ 1-4 klasės mokiniai.
Šokį sukūrė mokytojas Dovydas Veiverys.
Krekenavos M.Antanaičio gimnazijos antrokų švarių rankyčių šokis
Kauno lopšelis-darželis "Vyturėlis", "Kiškučių" grupės vaikai
Vaikus paruošė: neformaliojo ugdymo mokytoja Ernesta Leonavičienė.  Neformaliojo ugdymo mokytoja Aušra Jurevičienė
Esame iš Klaipėdos rajono ,,Slengių mokyklos – daugiafunkcio centro. Dalyvauja: priešmokyklinė ,,Smalsučių“ grupė,
priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ingrida Simonavičienė ir sveikatos priežiūros specialistė Kristina Ravickienė.
Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, priešmokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupė
Mokytojo vardas, pavardė :  Sandra Jakšienė
Šoka Kretingalės miestelio, „Kretingalės pagrindinės mokyklos“ 1-4 klasės mokiniai.
Šokį sukūrė mokytojas Dovydas Veiverys.
Priešmokyklinė "Ežiukų" grupė, Klaipėdos lopšelis-darželis "Versmė"
Roma Daukintienė,priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
Lina Vitkutė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
Edita Antanaitienė, meninio ugdymo mokytoja
Edita Urbonienė, logopedė metodininkė
Vydmantė Petrokaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Kauno rajono Neveronių gimnazija Priešmokyklinio ugdymo grupė
Mokytoja: Renata Tatlauskienė
Šokių mokytoja: Virginija Skiparienė
Rita Pletkienė.
Kauno l/d ,, Malūnėlis'', Voveriukų grupė,
kūno kultūros mokytoja Edita Deksnienė, vyr. auklėtoja Vida Seiliuvienė, auklėtoja Renata Čirvinskienė
 Kauno lopšelis - darželis "Giliukas", "Pelėdžiukų" grupės vaikai (3m. )
 Šokį rengė: auklėtojos Daiva Ramanauskienė, Diana Stanelienė, logopedė Rūta Ordienė, neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Spudvilienė.
Klaipėdos lopšelis darželis "Bitutė", "Gudručių" grupė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Snieguolė Savickienė
Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius, „Boružiukų“ grupė
Vita Jonikienė
Kėdainių r. Vilainių mokykla - darželis „Obelėlė“. „Liūtukų grupė“.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Airida Avizonienė.
Meninio ugdymo mokytoja Rita Vilkelienė.
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną Daiva Mickevičienė.
Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų „Bitutės“ gr. globotiniai
su auklėtoja Saulute Saliene.
Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla 1 c klasė
Mokytoja Jolita Staniulevičienė
šokio mokytojas Edmundas Alseika
Klaipėdos "Saulėtekio" progimnazija 3a klasė
Mokytojai:  Ligita Pladienė, Giedra Misevičienė
L        
Lazdijų r., Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos, ikimokyklinio ugdymo skyriaus, priešmokyklinė grupė
vyr. mokytoja Ineta Semenienė
Lazdijų mokyklos-darželio "Kregždutė" 4 "Drugelių" grupės ir  8 "Peledžiukų" grupės ugdytinių "Švarių rankų šokis 18".
Dovilė Kazakevičienė, Irena Baranauskienė, Vaida Naujalienė
M        
Molėtų pradinė mokykla, 4a klasė
Mokytoja Dalia Burneikienė
Mažeikių "Vyturio" pradinės  mokyklos šokių būrelis "Piruetas",
šokio mokytoja Edita Aganinienė
Mažeikių lopšelis-darželis ,,Buratinas",  5 grupės ugdytiniai   ( 2-3 metų)
Mokytoja Jūratė Dačkauskienė , šokių vadovė Edita Aganinienė
MAŽEIKIŲ R. SEDOS DARŽELIS, priešmokyklinės „Bitutės“ gr. vaikai
Šokį ruošė Mažeikių r. Sedos darželio meninio ugdymo mokytoja V. Majauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos: I. Monstavičienė, A. Stonkuvienė, R. Kontrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Milieškienė.
N        
P        
Panevėžio raj. Raguvos gimnazijos moksleiviai
Visuomenės sveikatos priežiūros spec. Simona Šukė
Panevėžio miesto K. Ramanausko lopšelis- darželis
,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai ir mokytoja Eglė Šerėnienė
,,Meilės lašelio“ grupės vaikai ir mokytoja Elina Masilionienė
,,Lašiukų“ grupės vaikai ir mokytoja Janina Karpetienė
,,Rožės žiedelio“ grupės vaikai ir mokytoja Renata Bžėskienė
Šokį paruošė: meninio ugdymo mokytoja Jolanta Valickienė
Panevėžio miesto, Rožyno progimnazijos, 4 b klasės mokiniai,
Mokytojos: Žaneta Malinauskienė ir Gražina Žalgevičienė
Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija
1b klasės mokiniai
1b kl. mokytoja metodininkė Vaida Kielienė,
šokio mokytoja Loreta Palavenienė
PAKRUOJO VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO "SAULUTĖ" priešmokyklinio ugdymo grupė "Pelėdžiukai"
Jiems padėjo: auklėtoja Danutė Petronienė, meninio ugdymo pedagogė Bronislava Poškienė, visuomenės sveikatos specialistė Diana Anghelenici.
Pasvalio lopšelis-darželis ,,Liepaitė”, ,,Nykštukų“, ,,Drugelių“ grupės
Pedagogės Ritutė Milašienė, Stasė Bagdonienė
Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla, 1 c klasė
Klasės mokytoja – Kristina Riaukienė
Muzikos mokytoja – Romena Zabielienė
Sveikatos priežiūros specialistė – Simona Kazlauskienė
Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“, 3 – 4 metų „Lašelių“ grupė
Paruošė vyresnioji auklėtoja - Inga Zelionkienė ir vyresnioji auklėtoja - Rasa Stulpinienė, meninio ugdymo pedagogė – Aldona Ramoškienė.
Pakruojo rajonas, Pašvitinio pagrindinė mokykla, Ikimokyklinio ugdymo grupė
Auklėtoja: Ingrida Krištopaitytė
Šokių mokytoja: Nijolė Mikalajūnienė
Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos 4a klasės mokiniai sukūrė ,,Švarių rankų šokį 18“.
Klasės mokytoja- Odeta Stadalienė.
R        
Rokiškio lopšelis - darželis „Nykštukas"
Dalia Kriaučiūnienė
Rokiškio r., Pandėlio gimnazijos, 4 klasės mokinių Švarių rankų šokis 2018
Kūrė mokytoja Renata Kiburienė
S        
Š        
Šiaulių lopšelis darželis "Žiburėlis", "Žirniukų" grupės vaikai
Parengė Meninio ugdymo mokytoja Živilė Butkuvienė
Šilutės raj. Vainuto gimnazija
Šokį parengė Vainuto gimnazijos šokio mokytoja Dinara Jogminienė, 3 - 4 klasių mokytojos Asta Mauricienė ir Danguolė Jonelienė.
Šilutės l/d "Raudonkepuraitė", Peledziuku grupė
Jurgita Novatoroviene
Šiaulių lopšelis - darželis "Salduvė"
Šokio organizatorės logopedė Monika Morkutė ir visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Gintarė Riaukaitė (Šiaulių visuomenės sveikatos biuras).
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis "Eglutė". Šoko priešmokyklinio ugdymo "Smalsučių" ir "Kodėlčiukų" grupių ugdytiniai.
Šokio idėjos autorė Gitana Ramanauskaitė, talkino Meilutė Bagdonienė ir Vida Butkienė
Šakių rajono Griškabūdžio gimnazija, 4 klasė
Mokytoja Lina Sinkevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Loreta Zakarauskienė
Šiaulių lopšelis - darželis ,,Auksinis raktelis''
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Natalija Goroškienė ir visuomenės sveikatos specialistė Rusnė Radžiūnaitė.
 Šiaulių r. Gruzdžių lopšelio-darželio ,,Puriena" priešmokyklinės ,,Pelėdžiukų'' grupės ugdytiniai paruošė ULAC iniciatyva ,,Švarių rankų šokį 18",
Ugdytinius paruošė vyresnioji meninio ugdymo mokytoja Vida Šulnienė ir vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė Gintarė Tautkienė.
Žemaičių Naumiesčio mokyklos- darželio  Šylių skyriaus šokio  nuoroda,
kurios autorės Vanda Marozienė ir Aldona Jonikaitienė.
Žemaičių Naumiesčio mokykla- darželis, Šilutės r.,
mokytoja Žaneta Danienė,
Šakių lopšelio-darželio „Berželis"  penkiamečių vaikų „Drugelių" grupės šokis
Auklėtojos Vilija Gardauskienė ir Rite Petkūnienė, meninio ugdymo pedagogė Lina Bakaitienė ir Šakių Visuomenės Sveikatos biuro specialistė Indrė Biemolt.
Žemaičių Naumiesčio mokyklos - darželio  1 klasės mokiniai.
mokytojos Vanda Marozienė ir Aldona Jonikaitienė.
Šiaulių lopšelis-darželis "Pasaka", "BITUČIŲ" grupė,
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kalinauskienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Jurgita Daunienė
Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos 3 klasės mokinių sukurtas šokis 
Mokiniams padėjo jų mokytoja Eglė Černauskienė ir visuomenės sveikatos specialistė Loreta Zakarauskienė.
Šakių rajonas. Sintautų vaikų darželis „Vyturėlis“, šoka „Drugelių“ grupės vaikai.
Šokį parengė – muzikos vadovė Aida Rėčkuvienė, darželio vedėja Rūta Galinskienė ir visuomenės sveikatos specialistė Donata Užupytė.
Lopšelis-darželis ,,Boružėlė", Širvintos ,,Smalsučių" grupė
Auklėtoja Vilma Pimpienė, meninio ugdymo pedagogė Aušra Jutelienė
Šiaulių rajono  Kuršėnų Pavenčių mokyklos 1 b klasės mokiniai
Šokių mokytoja Aneta Saliamonavičė ir klasės mokytoja Renata Glodenienė
Šaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" ,,Švarių rankų šokis 2018"
Ilona Lukavičienė,
Viktorija Vasiliauskienė
Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
„Drugelių“ grupė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Austynienė
„Žemuogiukų“ grupė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Renata Mickevičiutė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rima Ozgirdienė
Šiaulių rajono Kuršėnų Daugėlių mokyklos 1 b klasės mokinukai kviečia netingėti.
Šokių mokytoja Aneta Saliamonavičė ir klasės mokytoja Ligita Urbonienė
Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis", Vaidino: "Širdukų" gr. ugdytiniai ir tėveliai bei "Ančiukų", "Kiškučių", "Drugelių" gr. ugdytiniai.
Filmuką kūrė: Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Ačė, pedagogės: D. Jogminienė, L. Sabockienė,  I. Kazlauskienė, R. Žygaitienė, S. Bartkuvienė, V. Juzaitienė, B. Montvilienė, G. Pauliuvienė, I. Macienė, sveikatos biuro specialistė S. Žilytė-Mauricienė  ir kt.
T        
Telšių lopšelis - darželis "Mastis", "Kiškučių" gr., 
ikimokyklinio ugdymo mokytojos Dalia Balsienė, Ligita Deveikienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Marytė Kasparavičienė.
Telšių lopšelis-darželis „Berželis“,
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aušra Jonkienė,
Meninio ugdymo pedagogė Jevgenija Norkuvienė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Milda Liubinavičienė,
U        
Utenos vaikų lopšelis - darželis ,,Voveraitė", ,,Drugelių" grupė,
Auklėtoja Vida Ragaišienė
Muzikos mokytoja Jolanta Patalauskienė
Sveikatos priežiūros specialistė Laima Buičenkienė
V        
VIMS - International Meridian School 1-2 kl. linijinių šokių būrelis
Vadovė - Jūratė Mikalkevičienė
VIMS - International Meridian School1 klasės mokiniai
Vadovė - chreografijos mokytoja Irena Violeta Garnienė
Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis 5-6 m. amžiaus „Paukščiukų “ grupės vaikai
Pedagogai Virginija Politikienė, Natalija Peganova
Visagino lopšelis - darželis ,,Kūlverstukas", Grupė ,,Skruzdėlytės"
Marija Kardelienė
VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJA
Šokį atliko: Aerobikos ir šokių studijos “Judam muzikos ritmu” nariai.
Šokį sukūrė: Šokių mokytoja Kristina Boroško
Filmuką sukūrė: IVG klasės mokinė Agata Pilat
VŠĮ "Metų laikai" darželis, Peledžiukų grupė, Vilniaus miestas
Vilniaus  L/D "Aušrelė" dalyvaujame Švarių rankų šokis 18. Boružėlių grupė
Pedagogės:Gražina Jonušienė, Liudmila Slotvinska, Nijolė Stafejeva.
Vilniaus "Saulėtekio" mokykla-daugiafunkcis centras, 3 b klasės mokiniai
Klasės vadovė ir šokio choreografija - Liudmilos Janushkevich
Elektrėnų l./d. "Pasaka", "Ramunėlių" grupė,
Vyr. auklėtoja Olga Pundzevičienė
Vilniaus „Saulėtekio”mokykla-daugiafunkcis centras 5mch klasės mokiniai.
Klasės vadovė: biologijos ir chemijos mokytoja Jelena Tiurina
Vilniaus l/d "Karuselė", grupė"Bitutė"
Auklėtojos : Ana Gladkaja, Irena Kochanska
Vilniaus lopšelis-darželis „Gudrutis“,
pedagogė  Asta Jonienė, priešmokyklinė „Bitučių“ grupė.
Vilniaus ,,Pelėdos" pradinės mokyklos priešmokyklinukai - ,,Boružėlių" grupė. 
Mokytoja - Greta Ručytė
Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla.
Klasės mokytoja Ignė Kravčenkienė, 4a klasės auklėtoja.
Šokio mokytojas Šarūnas Murauskas
Privati mokykla ,,Pažinimo medis". Vilnius.
Šios mokyklos antrokai pirmą kartą dalyvauja iniciatyvoje ,,Švarių rankų šokis".
Šokio mokytoja: Ineta Dubininkaitė
Privati mokykla ,,Pažinimo medis". Vilnius.
Šios mokyklos antrokai pirmą kartą dalyvauja iniciatyvoje ,,Švarių rankų šokis".
Šokio mokytoja: Ineta Dubininkaitė
Vilniaus Baltupių progimnazija, 3b klasė
Jurga Ginevičienė
Vilniaus lopšelio-darželio „Gudrutis“
pedagogė  Asta Jonienė, priešmokyklinė „Bitučių“ grupė.
Mūsų daržėlis  yra įsikuręs  Lentvaryje.
Auklėtoja : Samanta SIlnevič, Marija Verbickaja
Šokių mokytoja : Marija Damaševičiūtė
Vilniaus m. lopšelis-darželis "Vandenis". "Ruoniukų'" grupės vaikai,
auklėtoja  Ingrida Batalovienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Meilutė Kierienė.
Vilniaus m. lopšelis-darželis "Vandenis".  "Aštuonkojų  " grupės vaikai, 
auklėtoja  Laimutė  Moskvičiovienė  ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Meilutė  Kierienė.
Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ „Žvaigždučių“ grupės vaikai
auklėtoja – Lida Aksionova
Vilniaus Trakų Vokės vaikų darželis, Grupės “Bitutės” ugdytiniai (3 metų)
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Valentina Banevič
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
„Voveriukų“ grupė, vaikų amžius - 3 metai.
Vaikus ruošė ikimokyklinio ugdymo pedagogės: Lina Grimutienė ir Gražina Žalienė.
Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“. Vaikų grupė: „Drugeliai“.
Dalyvaujantys pedagogai: Ugnė Kriščiūnienė, Jurgita Kitovienė, Laura Daniškevičienė.
Vilniaus lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“
Priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Regina Dabužinskienė, Ingrida Urbanavičiūtė, Jelena Uzialienė
Vilniaus l.d. „Riešutėlis“
Parengė vadovas Artur Bajor
Vilniaus ,,Šviesos" pradinė mokykla, 1b klasės mokiniai.
Šios mokyklos pirmą kartą dalyvauja iniciatyvoje ,,Švarių rankų šokis".
Šokio mokytoja: Ineta Dubininkaitė
Vilniaus Balsių progimnazijos 3H klasė.
Mokytojos: šokių mokytoja Valentina Kovalenko,pradinių klasių mokytoja Rūta Milašiūtė.

 

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .