„Švarių rankų šokis 13“: plauti rankas gali būti linksma!

Primename, jog baigėsi iniciatyvos „Švarių rankų šokis 13“ konkursas ir džiaugiamės sulaukę tiek daug linksmų šokių – užsiregistravo  beveik  du šimtai konkurso dalyvių.
Konkurso nugalėtojai bus paskelbti po lapkričio 15 dienos.

A        
Alytaus Panemunės vidurinė mokykla „Linijinių šokių būrelis“
vadovė Renata Vaikšnorienė
1 filmas
2 filmas
Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla 3a. klasė
Mokytoja: Marijona Markevičienė
Alytaus Lopšelis – darželis ,,Saulutė“ grupės ,,Giliukai“ ir ,,Voveriukai“
Auklėtoja: Lina Macevičienė, muzikos vadovė: Judita Veličkienė
sveikatos priežiūros specialistė: Karolina Misevičiūtė
Alytaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė" ,,Pelėdžiukų" priešmokyklinio ugdymo grupė
priešmokyklinio ugdymo pedagogė Milda Urbanavičienė,
meninio ugdymo pedagogė Sonata Nakrušienė
Alytaus lopšelis-darželis “Girinukas” “Pelėdžiukų” ir “Voveriukų” grupės
plaukimo instruktorė Daiva Rusteikienė
1 filmas
2 filmas
Alytaus rajono Kumečių pagrindinė mokykla 4 - 5 klasės
Mokytoja Jurgita Andriuškevičienė ir šokio mokytoja Tatjana Krugelienė
B        
Biržų rajono Papilio pagrindinė mokykla, III klasė,
mok.Albina Povilauskienė,Eugenijus Januševičius.
Biržų rajono lopšelis-darželis "Rugelis" 6 metų vaikai,
vadovė - meninio ugdymo mokytoja Alina Mitrochinienė
D        
Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“ priešmokyklinė „Saulutės“ grupė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Virginija Žarnauskienė
Druskininkų lopšelis - darželis ,,Bitutė"  priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Kregždutė" mokiniai
priešmokyklinio ugdymo pedagogė Edita Pavalkienė, meninio ugdymo pedagogė Virginija Šedienė
J        
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos 1a klasė
mokytojos: Danguolė Mordasienė, Jolita Klibavičienė
Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla 2 klasė
mokytojos: Jūratė  Zigmantaitė ,  Dovilė  Bareikaitė
Jonavos vaikų lopšelis - darželis ,,Lakštingalėlė" 3 priešmokyklinė grupė
priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danguolė Kymantienė, auklėtoja Marija Saračeva
ir papildomo ugdymo pedagogė Ema Ivanauskaitė
Jonavos lopšelis-darželis ,,Lakštingalėlė" priešmokyklinio ugdymo grupė Varliukų šokis
priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Pudžiuvėlienė,
meninio ugdymo mokytoja Jūratė Juzėnienė
Jonavos rajono vaikų globos namai
Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinė mokykla 2 klasė
Auklėtoja: Ramunė Ramonienė
Joniškio lopšelis-darželis“ Ąžuoliukas“
„Saulės“ ir „Giliukų“  priešmokyklinio ugdymo grupės

mokytojos Sigma Jonušienė Alfreda Gavorkienė
Joniškio vaikų lopšelis-darželis "Saulutė"
auklėtoja: Nijolė Budrienė
K        
Kalvarijos sav. Alksninės pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1,2,3 klasės mokinių šokis
Mokytojai: priešmokyklinio ugdymo pedagogė Kristina Palšytė ir pradinių klasių mokytoja
Alma Leliašienė.
Kaunas Šv. Pranciškaus mokykla
2a. klasė mokytoja Aušra Morozienė
2b. klasė mokytoja Viktorija Kirliauskienė
Kauno specialioji mokykla „Mes šauniausi“ grupė: Emilija, Vestina, Ievutė, Edgaras
Auklėtoja (vyr. spec. pedagogė) Minojela Ramašauskienė
Kauno Nemuno pagrindinė mokykla 4 klasė
mokytoja – Justė Mykolaitytė
L/D "Šermukšnėlis, Kaunas "Giliukų" grupė, 3-5m. vaikai
Auklėtoja-metodininkė Edita Končiuvienė
Kauno lopšelis - darželis "Kregždutė"; Viščiukų gr.
Giedrė Marčiukaittė - kūno  kultūros pedagogė, Aušra Serapinaitė - logopedė,
Kauno lopšelis- darželis "Obelėlė", su trimis priešmokyklinės "Obuoliukų"grupės vaikais.
Vaikus paruošė ir nufilmavo fizinio ir muzikinio ugdymo pedagogės: Giedrė Masiulionienė ir Daiva Štarevičiūtė
Kauno vaikų darželis "Raudonkepuraitė"
1 filmas
2 filmas
Kauno lopšelis-darželis "Gandriukas" "Genelių" grupė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Rima Bradauskienė,
muzikos pedagogė Jelena Jakštienė,
sveikos ir kūrybiškos asmenybės ugdymo centro metodininkė-organizatorė Daiva Majauskaitė.
L/D "Žemyna", "Aušrinės" grupės vaikučių švarių rankų šokį.
Šokį parengė vyresn. auklėtoja Ilona Kairienė ir muzikos pedagogė Lina Barysienė
Kauno lopšelis-darželis "Žingsnelis" vaikai ir pedagogai
Paruošė  Kristina Saulevičienė
Kauno lopšelis-darželis "Klevelis" grupė "Voveriukai"
vyresnioji auklėtoja Zita Sargūnienė, muzikos pedagogė Asta Savickienė
Kauno vaikų darželio ,,Šnekutis" - ,,Gandriukų" grupės kolektyvas
Auklėtojos - Giedrė Čėsnienė ir Regina Marazienė
Kauno rajono Vilkijos gimnazijos pradinių klasių aerobikos grupė.
Mokytoja Gerda Jakubauskaitė,
Kauno raj.Karmėlavos lopšelis-darželis ,,Žilvitis" priešmokyklinė ,,Kiškučių" grupė.
Priešmokyklinio ugd. pedagogė metodininkė J.Degutienė.
Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“
Auklėtojos: Danutė Liekienė, Birutė Petkevičienė, meninio ugdymo mokytoja: Jurgita Jašauskienė pavaduotoja ugdymui: Sigita Lapkauskienė
Kaišiadorių raj Žiežmarių gimnazija 2a klasė.
Auklėtoja Aldona Steponavičienė ir VSPS Reda Kokmantienė
Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazija, priešmokyklinio ugdymo A grupė
pedagogė Snieguolė Minkuvienė
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ „Voveraičių“ grupė
Pedagogė: Neformaliojo ugdymo (choreografija) pedagogė Austutė Jaseliūnienė
Kėdainių "Ryto" pagrindinė mokykla pradinių klasių vaikų šokių kolektyvas
Vadovė R. Plučiuvienė
Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla 3 (pradinių) klasių mokinės
Darija Daugvilaitė, Kamilė Vaiciukevičiūtė, Gabija Kalpokaitė, Gabija Lisytė,
Marta Jankūnaitė, Simona Šidlauskaitė, Kamilė Šimkaitytė, Eva Turčinskaitė
choreografijos mokytoja Danutė Pilibienė, mokyklos sveikatos priežiūros specialistė Rima Stasionytė
Kėdainių lopšelis – darželis „Pasaka“
„Boružėlių“ grupės vaikai 3 metai
mokytoja Edita Labunskienė

„Žiogelių“ grupės vaikai mišraus amžiaus grupė 3,4, 5 metai
auklėtojos: Sandra Kondrotienė ir Rimantė Stašelytė
Kėdainiai mokykla-darželis "Puriena" 3 klasė.
Mokytoja Rasa Juknevičienė ir sveikatos priežiūros specialystė Rima Stasionytė.
Kėdainių mokykla - darželis "Vaikystė", 3 klasės mokiniai
mokytoja Raimonda Levanienė ir muzikos mokytojas Artūras Mačiolis
Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos " Bitutės" skyrius,
priešmokyklinė " Aviliukų" grupė,
Kėdainių raj. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos Meironiškių skyriaus pradinukai
Mokytoja Jurgita Vaitiekūnienė, sveikatos priežiūros specialistė Jūratė Petraitienė
Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinė mokykla
Mokytojai: Rita Mickonytė, Ligita Pladienė, Giedra Misevičienė
Klaipėdos Medeinės mokyklos pradinių klasių moksleiviai
Mokytoja Janina Staleriūnienė
Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“  „Drugelių“ grupė (5-6 m.) vaikai
priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jurgita Mikalauskienė, vaikų rankų šokio žodžius kūrė
Jurgita Mikalauskienė
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija
 Neformalaus ugdymo, kryptingo meninio ugdymo (šokis) 1a klasė.
Mokytoja Rima Žukauskaitė
Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos 2m klasės mokiniai
šokis „Robotukų švarios rankos“

Šokių mokytoja Inesa Aleksienė
Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 3 t klasės ir visų pirmų klasių mokiniai
Mokytoja Edita Teslenko
Klaipėdos miesto lopšelis-darželis "Alksniukas", "Drugelių" ir "Boružėlių" grupės vaikai.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ingrida Stankienė, auklėtoja Margarita Repnikova,
meninio ugdymo mokytoja Larisa Babonienė.
Klaipėdos lopšelis-darželis"Pumpurėlis" "Ramunėlių" grupė
Auklėtojos Laimutė Ščenikovienė, Regina Stankienė
Klaipėdos l/d "Bitutė" priešmokyklinė "Gudručių" grupė
auklėtoja Snieguolė Savickienė
Klaipėdos raj. Endriejavo vidurinė mokykla, 3kl.
Mokytos: Daiva Norvilienė, Lilija Šepčenko
Klaipėdos rajono Kretingalės vaikų lopšelis-darželis priešmokyklinio ugdymo grupė
pedagogė Rita Sendrienė
L        
Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis“  4 klasių mokiniai
Mokytojos: Asta Slančiauskienė, Vilma Čepanonienė
Lazdijų rajonas Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija
Lazdijų r. Šventežerio mokykla 3 klasės mokiniai,
mokytoja Nijolė Berškienė
Lazdijų r. Šventežerio mokykla 2-4 klasės mokiniai,
mokytojos: Jolita Žilionytė ir Audronė Bleizgienė
Lazdijų r. Kučiūnų mokykla 4 klasė
Mokytoja Laima Petrauskienė
Lazdijų raj. Veisiejų gimnazija 2b klasės mokiniai
Mokytoja Rasa Savukynienė
M        
Mėtos 3m. ir mamos rankų šokis šeimos tapyto paveikslo fone
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas"
Mažeikių " Vyturio" pradinė mokykla šokių būrelis "Piruetas"
vadovė Edita Aganinienė
Mažeikių l/d "Berželis"  Dalyviai: vyresniosios grupės (5m) "Boružėlės" vaikai.
Auklėtoja kūno kultūrai Ina Ieva Barkuvienė.
Mažeikių lopšelis-darželis "Eglutė"
vyresniojo amžiaus vaikų grupė.
Mažeikių lopšelis-darželis "Buratinas" 8 grupės vaikai
auklėtoja Liuda Petrošienė
Mažeikių lopšelis-darželis ,,Žilvitis", ,,Kodėlčiukų " grupės vaikai
auklėtojos Daiva Juškienė ir Lijana Vaičienė.
Molėtų pradinė mokykla
1-4 klasių mokinukai sukūrė Švarių rankų šokį
Molėtų ,,Saulutės,, lopšelis-darželis ,,Bitučių,, grupė,
priešmokyklinukai 6 metukų vaikai
Molėtų pradinė mokykla, Videniškių pradinio ugdymo skyrius.
Mokytoja Asta Pumputienė
N        
Naujamiesčio vaikų lopšelis-darželis "Nykštukų" grupė
Vyr. auklėtoja Daiva Pikienė
P        
 Lopšelis-darželis "Eglutė", Pasvalys, priešmokyklinių "Kačiukų" ir "Voveriukų" grupių vaikai.
Mokytojos: vyresnioji mokytoja Vilta Bindzienė,
vyresnioji mokytoja Birutė Urbonavičienė,
kūno kultūros pedagogė Agnė Motuzienė, pavaduotoja ugdymui Jovita Varanauskienė,
Pakruojo vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis"  "Aitvariukų" grupė (5 m. vaikai)
auklėtojos Nijolė Maciūnienė ir Daiva Miknevičienė
Pakruojo vaikų lopšelis-darželis "Saulutė", bitučių grupė.
Auklėtojos: Dana Lopetienė, Irena Kompauskienė
Palangos pradinė mokykla prailgintos dienos grupė „Kleveliai“
Mokytoja Nijolė Bukienė
Palangos lopšelis-darželis "Pasaka", "Rainiukų" grupė
ugdomi  nuo 3-5m. vaikai. Auklėtoja-Vaida Zaleckienė
Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 1 b klasės mokiniai.
mokytojos Nijolė Misevičienė ir Danguolė Kviliūnienė,
filmavo socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė
Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija
4a klasės mokiniai mokytoja Vida Čipinienė, muzikos mokytoja Loreta Palavenienė
4b klase, prad. kl. mokytoja Vaida Kielienė, šokio mokyt. Loreta Palavenienė
3a klase, prad. kl. mokytoja Irena Mikalajūnienė, šokio mokyt. Loreta Palavenienė
3b klase, prad. kl. mokytoja Laima Norvaišaitė, šokio mokyt. Loreta Palavenienė
1a klase, prad. kl. mokytoja Elena Oldenburg, šokio mokyt. Loreta Palavenienė
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija 2a kl.
mokytojai: Gintaras Petraitis ir Gitana Garlienė
Panevėžio miesto l/d "Pasaka" Smalsučių grupė
auklėtoja Gražina Atraskevičiūė, muzikos vadovė Sandra Banienė
Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija 3b klasė
Mokyt. Žydrė Liustikienė
Panevėžio rajono Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla Tiltagalių skyrius 3 klasė
klasės mokytoja  Diana Skukauskienė, muzikos mokytoja  Sigita Kamantavičienė
Panevėžio rajono Raguvos vaikų lopšelis-darželis "Zuikučių" ir "Drugelių" grupių vaikai
( 2-4 metų)

Parengė:Regina Vaičiulienė,Regina Urbonienė ir Agnė Kielienė
Panevėžio rajono Raguvos vaikų lopšelis-darželis šoka "Pelėdžiukų" priešmokyklinės grupės vaikai
Parengė:Kristina Žernosekovienė ir Agnė Kielienė
Panevėžio raj. Velžio vaikų lopšelis-darželis ,,Drugelių“ grupė,
Meninio ugdymo pedagogė Danutė Pleskienė ir grupės auklėtoja Laima –Marytė Adomaitienė
Plungės raj.Platelių daugefunkcio centro priešmokyklinės "Varpelio " grupė
Vaikus ruošė muzikos vadovė Diana Paulauskienė  auklėtoja Irena Aleškevičienė
Prienų lopšelis-darželis "Pasaka''
Meninio ugdymo pedagogė: Judita Valečkienė
R        
Raudondvario A. ir A. Kriauzų mokykla-darželis priešmokyklinio ugdymo grupė „Pelėdžiukai“ ir „Bitutės“
auklėtojos : Edita Šlapikienė,Daiva Jašauskienė,Vincenta Stulgaitienė
Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla 3b klasė
mokytojos: Valerija Jurgauskienė, Vida Povilaitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gražina Žiaunienė
Radviliškio rajono lopšelis - darželis "Žvaigždutė"
"Ančiukų" ikimokyklinio amžiaus grupė
Auklėtojos Aušra Aleknaitė, Natalija Červonikova, muzikos vadovė Nijolė Solovjova;

"Lapiukų" ikimokyklinio amžiaus grupė
Auklėtojos Birutė Pocienė, Vaida Maraškaitė;

"Boružėlių" ikimokyklinio amžiaus grupė
Auklėtoja Gražina Legeckienė;

,,Žirniukų" ikimokyklinio amžiaus grupė;
 Auklėtojos Mildutė Juozaitienė, Audronė Norkienė, muzikos vadovė Nijolė Solovjova:
Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė"
priešmokyklinė „Kiškučių“ grupė, auklėtoja Asta Žvigaitienė
specialiojo ugdymo  „Boružėlių“ grupė auklėtoja Edita Žukauskienė
Radviliškio rajonas, Alksniupių pagrindinė mokykla, Ikimokyklinė grupė "NYKŠTUKAS"
ruošė mokytoja Virgina Krugelienė.
Radviliškio lopšelis - darželis "Žvaigždutė" "Bitučių" ikimokyklinio amžiaus grupė
Paruošė auklėtojos: Jurga Bložienė ir Nomeda Gulbinienė.
Radviliškio lopšelis - darželis "Žvaigždutė" ,,Ežiukų" priešmokyklinio amžiaus grupė;
 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rolanda Šilianskienė, auklėtoja Jolanta Bučinskytė;
Radviliškio raj. Šeduvos lopšelis-darželis ,,Drugelių'' grupė
VSPS Kornelija Matonienė ir auklėtoja Irina Onaitienė
Raseinių lopšelis - darželis "Liepaitė" "Gandriukų" grupė ankstyvasis amžius (2m.)
auklėtoja metodininkė Rasa Kačiušienė
Raseinių lopšelis - darželis "Saulutė" priešmokyklinio ugdymo grupė "Boružėlės"
Kūno kultūros pedagogė Orinta Saunorienė
Raseinių r. Girkalnio darželis
vyr. auklėtoja Vilma Dimšlienė
 Rokiškio raj., Laibgalių kaimas  Rokiškio Senamiesčio progimnazija Laibgalių skyrius šoka 1-2 klasių mokiniai
mokytoja Dainora Mineikienė
Rokiškio raj. Kamajų Antano Strazdo gimnazija antrų, trečių klasių mokiniai (9 mokiniai)
Mokytoja Zita Vilienė, kūrė šokį Visuomenės sveikatos specialistė Aurelija Galvanauskienė
Rokiškio r. Kavoliškio mokykla – darželis“ mišri ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė „Saulės zuikučiai“
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sonata Stoškuvienė
S        
Skuodo vaikų lopšelis darželis, priešmokyklinio ugdymo „Smalsučių“ grupė,
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė vyr. auklėtoja Rasa Butavičienė,
meninio ugdymo pedagogė vyr. muzikos mokytoja Daiva Mockienė,
Š        
Šalčininkų r. Eišiškių lopšelis-darželis „Žiburėlis” grupė  „Bitutės”
Auklėtojos: Natalja Sokolova, Svetlana Bartos
 „Šiaulių l./d. „Gluosnis“
Neformaliojo ugdymo pedagogė Silvija Ivanovienė
Šiaulių lopšelis-darželis "Pupų pėdas"
šoka lopšelio-darželio "Pupų pėdas" ugdytiniai
Neformaliojo ugdymo mokytoja Karolina Gecevičienė
Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ „Saulutės“ ir „Boružėlių“ grupių vaikai
neformaliojo ugdymo mokytoja Dijana Grigaliene ir logopede Laima Volbikiene
Šiaulių lopšelis-darželis „Klevelis“  „ABC“ grupė,
direktorė Adelija Motejūnienė,  bendrosios praktikos slaugytoja Rūtelė Remiekienė,
neformaliojo švietimo mokytoja Eglė Stasiulionytė.
Šiaulių miesto lopšelio-darželio „Kregždutė“  „Svirpliukų“ grupė
Auklėtojos Jolita Venckutė ir Ilona Valčiukienė
Bendrosios praktikos slaugytoja Janė Kasperavičienė
Šiaulių lopšelis-darželis "Dainelė" "Nykštukų" grupė
auklėtoja Neringa Vaitkuvienė
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis "Buratinas"
 "Bitučių" grupės ugdytiniai su auklėtoja Dorute Dambrauskiene
"Žiogelių" grupės ugdytiniai ir auklėtojos Albina Audinienė ir Vilma Navickienė
Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijos 3 klasės mokiniai.
Šokių mokytoja Loreta Jokūbaitienė, klasės mokytoja Aurelija Mykolaitienė,
Šiaulių raj. Kuršėnų Daugėlių mokyklos 2 klasė
mokytoja Asta Startienė
Šiaulių rajono Drąsučių mokykla
priešmokyklinio ugdymo grupė „Pelėdžiukai“
priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja Ona Balčiūnienė, choreografijos mokytoja Inga Jonuškienė

I klasė, mokytoja Ilona Glodenienė, choreografijos mokytoja Inga Jonuškienė
II klasė, mokytoja Dalė Gedmontienė, choreografijos mokytoja Inga Jonuškienė
III klasė, mokytoja Sondra Sinkevičienė, choreografijos mokytoja Inga Jonuškienė
IV klasė, mokytoja Vilija Mikučauskienė, choreografijos mokytoja Inga Jonuškienė
Šiaulių rajono Kairių pagrindinė mokykla šoka 1 klasės mokiniai
Mokytojos: Dženara Astasevičienė ir Raimonda Juckaitė.
Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis "Spindulėlis" "Naminukų" grupė
auklėtoja Vidija Rinkevičienė
Šiaulių r., Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtiniai.
Mokytojos: Daiva Paskočinienė, Daiva Virakienė
Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis  priešmokyklinio ugdymo ,,Varpelių" grupė
vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė Laima Poškuvienė ir
vyresnioji auklėtoja Asta Patapkinienė.
Šilalės lopšelis - darželis „Žiogelis“
T        
Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla 3b klasė
Mokytoja Lina Butvydienė
Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupių švarių rankų šokis 13
1 filmas Ikimokyklinio amžiaus, „Pasakėlės“ grupės šokis
2 filmas Ikimokyklinio amžiaus „Nykštuko“ grupės šokis
3 filmas Priešmokyklinio amžiaus „Smalsučio“ grupės šokis
4 filmas Priešmokyklinio amžiaus „Lizdelio“ grupės šokis
Tauragės r. Skaudvilės specialioji mokykla
mokytojos Rasa Gerulienė ir Inga Žiaušienė.
Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos 3 klasės mokiniai
Vadovė - Irma Kolyčienė
Telšių rajono Nevarėnų pagrindinė mokykla 1 klasė.
Mokytoja metodininkė Jolanta Bružienė
Telšių lopšelis – darželis „Berželis“, priešmokyklinio ugdymo grupė „Viščiukai“,
priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aušra Jonkienė, 
vyr.meninio ugdymo pedagogė Jevgenija Norkuvienė,
bendrosios praktikos slaugytoja Milda Liubinavičienė,
Trakų r. Rūdiškių gimnazija, 3-4 klasių mokiniai
mokytoja- Vilima Klimaikienė
U        
Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla. Laičių pradinio ugdymo skyrius, ikimokyklinio ugdymo grupė.
Auklėtoja  Loreta Račickienė, auklėtojos padėjėja Laura Četrauskė
Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ „Drugelių“ grupė
auklėtoja  Nijolė Butvilavičienė, įstaigos slaugytoja Vida Peldžienė,
muzikos vadovė Vida Grigaliūnienė
Utenos Vyturių progimnazijos 1-4 kl. šokių grupės '' Žirniukai" būrelio vaikai
šokių mokytoja Diana Kaziūnienė
Utenos Krašuonos progimnazijos šokių grupė "STELLA"
Vadovė edita Kutkienė, sveikatos priežiūros specialistė Romualda Bukerienė.
Utenos lopšelis darželis "Voveraitė"  priešmokyklinės grupės "Giliukai"
mokytoja Diana Kaziūnienė
Utenos mokykla-vaikų darželis ,,Varpelis“ 3 kl. mokiniai,
mokytoja Daiva Česnavičienė, choreografė Roberta Macelienė.
V        
Varėnos "Pasakos" lopšelis-darželis Boružėlių gr. 5m. vaikai
Paruošė: auklėtoja Bronė Jekelevičienė, meninio ugdymo vadovė Rosita Svetikienė
Varėnos Vaikų lopšelis darželis "PASAKA" "Voveriukų" grupė 3-4 metukų vaikai
 Auklėtoja Lina Grimutienė
Varėnos " Žilvičio" lopšelis – darželis 
Vilkaviškio vaikų lopšelio- darželio „Buratinas“ „Varliukų- Abėciukų “  (5m.) ir „Debesiukų“ (6 m.) grupės
grupės vyresnioji auklėtoja Birutė Sabaliauskienė,
priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Rita Bartuškienė
meninio ugdymo pedagogė Viktorija Dėdynienė, video Martynos tėtis Raimundas Maslauskas
Vilniaus Gabijos gimnazijos 2 d klasės mokiniai
pradinių klasių mokytoja metodininkė Rita Adomonienė
šokio mokytoja Jurgita Galdikienė
Vilniaus "Šaltinio" pagrindinė mokykla, ikimokyklinė grupė
auklėtoja Diana Bukeikaitė bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Beata Gezgold
Vilniaus ,,Šviesos" pradinės mokyklos 2c klasės mokiniai
šokių mokytoja Ineta Dubininkaitė
Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla 2 – 3 klasių mokiniai
Šokio mokytoja: Andželika Moisejenkaitė-Knyzienė
Vilniaus "Vilnies" pagrindinė mokykla 1 klasė
Mokytoja: Jovita Žvirblienė
Vilniaus Aleksanrdo Puškino vid. mokykla 2a, 2v klasių moksleiviai
mokytoja Veronika Putjato
Vilniaus Baltupių progimnazija 2b klasė
Mokytoja – Violeta Blažytė
Vilniaus Simono Konarskio mokykla, 2 ir 4 klasės
klasės auklėtoja Teresa Čišėvič, visuomenės sveikatos specialistė Justina Ostromeckaitė
Vilnius privatus lopšelis/darželis "Boružėlės" grupė: Boružėlės
Auklėtojos: Dainė Poškutė-Motiejūnienė, Jurga Alytienė
Vilniaus lopšelis-darželis "Aušrelė" "Smalsučių" grupė
 meninio ugdymo pedagogė - Gražina Jonušienė
Vilniaus m. lopšelis - darželis "Puriena" Gabija Šaronaitė (5 m.),
auklėtoja Ramunė Filipenkovienė, meninio ugdymo pedagogė Vita Gečytė
Vilniaus miesto lopšelis - darželis "Ramunėlė" šoka 6 - 7 metų grupių "Saulutė" ir "Boružėlė" auklėtiniai.
meninio ugdymo pedagogė Giedrė Colkaitė
Vilniaus miesto lopšelis-darželis “Ramunėlė”, priešmokyklinės grupės "DRUGELIAI"
6-7 metų vaikai

Meninio ugdymo pedagogė Diana Symanovič, auklėtoja Liudmila Kuznecova
Vilniaus lopšelis – darželis „Du gaideliai“; priešmokyklinės grupės mergaitės
Auklėtoja – Ramunė Kučmienė
Vilniaus raj. Anavilio vaikų darželis
choreografijos mokytoja Viktorija Piatkova
Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelis - darželis "Smalsučių" grupė
Choreografas Gytis Riabovas
Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželis "Boružėlių" grupės vaikai
Auklėtoja LINA NIKALAJEVIENĖ
Vilniaus r. Kabiškių mokykla-darželis, „Nykštukų“ gr. mergaitės
Vyresnioji auklėtoja Ilona Fedorovič
Vilniaus r. Pagirių "Pelėdžiuko" vaikų darželis priešmokyklinės grupės vaikai: „Aitvarai“  ir  „Bitutės“
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė – Katerina Špiliauskaitė
Vilniaus r., Rudaminos l/d "Drugelių"grupė
Auklėtoja:  Liudmila Kalionova
Vilniaus raj. Maišiagalos vaikų L/D grupė "NYKŠTUKAI"
choreografijos mokytoja Viktorija Piatkova ir grupės aklėtoja Lilia Ceiko
Vilniaus raj. Maišiagalos vaikų l/d grupė "DRUGELIAI"
choreografijos mokytoja Viktorija Piatkova, grupės auklėtoja Gražina Švaikovskaja
Vilkaviškio vaikų lopšelis – darželis „Buratinas“ „Varliukų- Abėciukų“ ir „Debesiukų“ grupės vaikai
Birutė Sabaliauskienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja,
Rita Bartuškienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė
Viktorija Dėdynienė – vyresnioji muzikos mokytoja
Visaginio ”Atgimimo” gimnazija 3B klasė
Klasės aukletoja / mokytoja-metodininkė  Elena Dragel
Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Žvaigždutės"
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Regina Servut, grupės auklėtoja Ada Grebenok


Organizatoriai:
Informaciniai rėmėjai:

 
Partneriai:
 
        
  

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .