Teisės aktai, Gripas

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl gyventojų grupių, kurioms gripo pandemijos metu prioriteto tvarka turi būti skiriami valstybės biudžeto lėšomis įsigyti antivirusiniai vaistai, nustatymo“ (Žin., 2006, Nr. 88-3485)
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-789 „Dėl Europos Komisijos 2008 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 2008/426/EB pakeistų Europos Komisijos sprendimo 2002/253/EB priede pateiktų užkrečiamųjų ligų (atvejų) apibrėžčių patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2009, Nr. 70-2857);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybinės gripo pandemijos komisijos sudarymo“  (Žin., 2009, Nr. 62-2490);
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl gyventojų grupių, kurios prioriteto tvarka bus skiepijamos valstybės biudžeto lėšomis įsigyta pandeminio gripo vakcina, nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 145 - 6442);
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Antivirusinių vaistų paskirstymo ir vartojimo stebėsenos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 12-498; 2009, Nr. 144-6409);
6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl pasirengimo gripo pandemijai veiksmų plano pagal gripo pandemijos etapus patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 20-804; 2012, Nr. 72-3761);
7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kilus gripo pandemijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 25-1000);
8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Pandeminės ir prepandeminės gripo vakcinos laikymo, paskirstymo, transportavimo, skiepijimo organizavimo, skiepijimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 83-3452);
9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sezoninio gripo bei gripo, sukelto naujo viruso potipio (pandeminio gripo), diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais vaistais metodikų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 83-3455; 2009, Nr. 141-6239);
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 16-554; 2008, Nr. 126-4801, 2010, Nr. 98-5096);
11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl valstybės valdymo institucijų, įstaigų, apskričių administracijų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 27-1079; 2011, Nr. 110-5213; 2012, Nr. 100-5112);
12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas  „Dėl Gripo epidemijos šalyje skelbimo ir atšaukimo kriterijų bei Rekomenduojamų gripo plitimo ribojimo priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 102-4789);
13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“  (Žin., 2012, Nr. 15-665; 2012, Nr. 105-5333; 2013, Nr. 22-1088).
14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Dėl pasirengimo gripo pandemijai 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo" (TAR, 2016-04-29, Nr. 10720)
15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Pasirengimo gripo pandemijai 2019–2023 metų programos patvirtinimo" (TAR, 2019-07-19, Nr. 11966)
16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" (TAR, 2019-10-24, Nr. 2019-16907)

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .