TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO ORGANIZAVIMĄ IR KOORDINAVIMĄ

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
 1. Europos Komisijos 2013 m. lapkričio 5 d. Gairės „Dėl žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos“ (OL 2013 C 343, p.1).
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI
 1. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas (Žin., 2006, Nr. 78-3056; TAR, 2015, 2015-16901).
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI
 1. 2021 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-179 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ pakeitimo“ (TAR, 2021, Nr. 1559).
 2. 2019 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V-899  „Dėl Pasirengimo gripo pandemijai 2019–2023 metų programos patvirtinimo“ (TAR, 2019, Nr. 11966);
 3. 2019 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-115 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos patvirtinimo“ (TAR, 2019, Nr. 1313)
 4. 2018 m. lapkričio 21 d.  įsakymas Nr. V-1328 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo“ (TAR, 2018, Nr. 18986);
 5. 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-955 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“ (TAR, 2018-08-30, Nr. 13606);
 6. 2017 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. V-471 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2017, Nr. 7297);
 7. 2016 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-699 „Dėl Imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų Nacionalinei imunoprofilaktikos programai įgyvendinti poreikio skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2016, Nr. 15669);
 8. 2016 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-501 „Dėl pasirengimo gripo pandemijai 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (TAR, 2016, Nr. 10720);
 9. 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1487 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2015, Nr. 20991);
 10. 2015 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-1130 „Dėl pneumokokinės infekcijos rizikos grupių patvirtinimo“ (TAR, 2015,  Nr. 15076; 2016, Nr. 20025);
 11. 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-897 „Dėl pasirengimo raupų grėsmei ir raupų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (TAR, 2015, Nr. 2015-11902).
 12. 2014 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 61; TAR, 2016, Nr. 13667)
 13. 2014 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V-707 „Dėl poliomielito ir ūmių vangių paralyžių epidemiologinės ir laboratorinės priežiūros ir kontrolės veiksmų plano patvirtinimo ir Nacionalinio poliomielito ekspertų komiteto sudarymo“ (TAR, 2014, Nr. 7786; 2015, Nr.15201);
 14. 2014 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-524 „Dėl farmacinės veiklos vykdymo pagal vaistinių preparatų gerą platinimo praktiką“ (TAR, 2014, Nr. 5118);
 15. 2013 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. V-185 „Dėl sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) pateikimo tvarkos aprašo, sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formos ir paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formos patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 22-1091 );
 16. 2012 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-528 „Dėl skiepijimo pažymėjimo įsigijimo, pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,2012, Nr.69-3565);
 17. 2012 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-665; Nr. 105-5333; TAR, 2015-07-09, Nr. 11198);
 18. 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. V-1032 „Dėl tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimo pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Žin., 2011, Nr. 151-7119 2013, Nr. 1-16);
 19. 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin.,2011, Nr.103-4858; TAR, 2017, Nr. 4264);
 20. 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-756 „Dėl gripo epidemijos šalyje skelbimo ir atšaukimo kriterijų bei rekomenduojamų gripo plitimo ribojimo priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 102-4789);
 21. 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin.,2010, Nr.50-2454; TAR, 2016, Nr.20967);
 22. 2010 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1033 „Dėl tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011–2014 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 144-7386; 2012, Nr. 15-664);
 23. 2009 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-990 „Dėl gyventojų grupių, kurios prioriteto tvarka bus skiepijamos valstybės biudžeto lėšomis įsigyta pandeminio gripo vakcina, nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 145- 6442);
 24. 2009 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-536 „Dėl sezoninio gripo bei gripo, sukelto naujo viruso potipio (pandeminio gripo), diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais vaistais metodikų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 83-3455, 2009, Nr. 141-6239);
 25. 2009 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-511 „Dėl pandeminės ir prepandeminės gripo vakcinos laikymo, paskirstymo, transportavimo, skiepijimo organizavimo, skiepijimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 83-3452);
 26. 2009 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-241„Dėl tymų, raudonukės ir įgimto raudonukės sindromo epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2009, Nr. 40-1533 );
 27. 2009 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-140 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kilus gripo pandemijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 25-1000);
 28. 2009 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-141 „Dėl valstybės valdymo institucijų, įstaigų, apskričių administracijų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 27-1079, 2011, Nr. 110-5213);
 29. 2009 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. V-31 „Dėl Antivirusinių vaistų paskirstymo ir vartojimo stebėsenos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 144-6409);
 30. 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-935 „Dėl leidimo reklamuoti vakcinas, kai vaistinių preparatų gamintojai vykdo gyventojų skiepijimo programą“ (Žin., 2008, Nr. 115-4385; TAR, 2015-05-14, Nr. 7355);
 31. 2006 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. V-681 „Dėl gyventojų grupių, kurioms gripo pandemijos metu prioriteto tvarka turi būti skiriami valstybės biudžeto lėšomis įsigyti antivirusiniai vaistai, nustatymo“ (Žin., 2006, Nr. 88-3485);
 32. 2005 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-546 „Dėl ataskaitos apie imunobiologinių preparatų, švirkštų skiepijimui, įsigytų už valstybės lėšas, sunaudojimą formos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. Nr. 85-3179);
 33. 2005 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų ir statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 24-772; 2011, Nr. 75-3639; 2013, Nr. 92-4602; TAR, 2015,  Nr.2015-11030; TAR, 2016-04-04, Nr. 6998);
 34. 2004 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-716 „Dėl darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr. 155-5664);
 35. 2003 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-92 „Dėl antspaudo, naudojamo tvirtinti įrašą apie atliktus profilaktinius skiepijimus Tarptautiniame vakcinacijos pažymėjime, pavyzdžio patvirtinimo“ (Žin. 2003, Nr. 20-863);
 36. 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 468 „Dėl imunoprofilaktikos atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2002, Nr. 96 – 4229; 2017, Nr.7297);
 37. 2002 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 399 „Dėl tuberkulino mėginių atlikimo“  (Žin., 2002, Nr. 80-3467; TAR, 2013, Nr. 273 (nauja redakcija)).
 
BENDRI KELIŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI
 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-146/BI-140 „Dėl informacinio pranešimo apie įtariamą/ patvirtintą pasiutligės atvejį formos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 32 – 1054).

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .