Teisės aktai, reglamentuojantys kitų užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  2016 m. vasario 12 d. Nr. V-237 Vilnius
 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl tuberkulioze sergančių asmenų išaiškinimo ir atvejo valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2016 m. birželio 23 d. Nr. V-837 Vilnius
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. 509 „Dėl valstybinės tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2007 – 2010 metų programos“ (Žin., 2007, Nr. 62 – 2370);
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V-707 „Dėl Poliomielito ir ūmių vangių paralyžių epidemiologinės ir laboratorinės priežiūros ir kontrolės veiksmų plano patvirtinimo ir Nacionalinio poliomielito ekspertų komiteto sudarymo“;
 5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. V-622 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 74-3861);
 6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-374 „Dėl tuberkulioze sergančių asmenų profilaktinio tyrimo dėl žmogaus imunodeficito viruso infekcijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 54-2007);
 7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 110 „Dėl karantininių ir kitų užkrečiamųjų ligų profilaktikos“ (Žin., 1997, Nr. 32-796);
 8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 133 „Dėl spongiforminės encefalopatijos“ (Žin., 2001, Nr. 19 – 617);
 9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 155 „Dėl poliomielito likvidavimo Lietuvoje“ (Žin., 1998, Nr. 33-895);
 10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 661 „Dėl epidemiologinės poliomielito priežiūros Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 2002, Nr. 5 – 196);
 11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 248 „Dėl poliomielito epidemiologinės priežiūros veiksmų plano, sertifikavus Lietuvą, kaip laisvą nuo poliomielito viruso, tvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 58-2360);
 12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. V-575 „Dėl kraujasiurbių nariuotakojų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 74-3764);
 13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 27-1105);
 14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 29 d. įsakymas V-748 „Dėl parazitinių ligų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 160 –5862);
 15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-772 „Dėl maisto tvarkymo įmonėse (skyriuose) kilusių per maistą plintančių ligų protrūkių tyrimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 166 – 6077);
 16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. V-37 „Dėl toksoplazmozės epidemiologinės priežiūros, diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 11 – 459);
 17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ (Žin., 2008, Nr. 138 – 5465);
 18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-241 „Dėl tymų, raudonukės ir įgimto raudonukės sindromo epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 40-1533);
 19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47 – 1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr.124-6241);
 20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-706 „ Dėl higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin.,2013, Nr.80-4034).
 21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. Rugpjūčio 6 d. Įsakymo nr. 399 „Dėl tuberkulino mėginių atlikimo“ pakeitimo
⇐ Grįžti į teisės aktų sąrašą

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .