Teisės aktai, reglamentuojantys Valstybinę užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų informacinę sistemą

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI
 1. Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr.104-2363; 2001, Nr. 112-4069).
 2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);
 3. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7739);
 4. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225);
 5. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3022);
 6. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479).
                   
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
 1. 2013 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 23-1122);
 2. 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 86-4310).
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI
 1. 2018 m. lapkričio 21 d.  įsakymas Nr. V-1328 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo“ (TAR, 2018, Nr. 18986);
 2. 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. V-1099 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2016-09-26, Nr. 24043);
 3. 2013 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-525 „Dėl Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos nuostatų ir Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 53-2641);
 4. 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-414 „Dėl pranešimų apie užkrečiamąsias ligas ir jų sukėlėjus patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.68 – 2777; 2011, Nr. 82-4017);
 5. 2008 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-19 „Dėl užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.10-366; 2010, Nr. 53-2615; 2011, Nr. 82-4016);
 6. 2005 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų ir statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 24-772; 2011, Nr. 75-3639; 2013, Nr. 92-4602; TAR, 2015,  Nr.2015-11030; TAR, 2016-04-04, Nr. 6998);
 7. 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-444);
 8. 1999 m. lapkričio 29 d. Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI
 1. Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai. 2018 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1V-7; 
 2. Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės. 2018 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1V-8; 
 3. Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės. 2018 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1V-8; 
 4. Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas. 2018 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1V-8. 

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .