Kvalifikacijos kursai dezinfekuotojams „Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija“

Publikavimo data: 2012-05-03 Spausdinti Spausdinti

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras kartu su Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centru 2012 m. gegužės 7–31 d. pagal Sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. kovo 6 d. raštu Nr. (22.2-12)-10-2033 suderintą Dezinfekuotojo mokymo programą vykdys dezinfekuotojų kvalifikacinius mokymus.

Dezinfekuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems ne žemesnį kaip bendrąjį vidurinįjį išsilavinimą ir norintiems dirbti dezinfekuotojais. Baigusieji šią programą gali dirbti dezinfekuotojais ir atlikti dezinfekcijos, dezinsekcijos bei deratizacijos darbus įmonėse, įstaigose, organizacijose ir / ar užkrečiamųjų ligų židiniuose.

Bendra mokymo programos trukmė – 4 savaitės (160 val.). Išklausiusiems visą teorinio mokymo kursą bei sėkmingai atlikusiems praktines ir baigiamojo mokymosi pasiekimų vertinimo užduotis išduodamas valstybės pripažįstamas pažymėjimas, kad jie gali dirbti dezinfekuotojais.

Kursų dalyvis, baigęs mokymo programą, turi išmanyti privalomojo kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) organizavimo principus, būdus ir priemones užkrečiamųjų ligų židiniuose, gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose, organizacijose ir kituose objektuose, taip pat užkrečiamųjų ligų pernešėjų (graužikų ir nariuotakojų) profilaktikos bei naikinimo būdus ir priemones, dezinfekcijos įrengimų konstrukciją, darbo principus, naudojimą ir pan.
 
Mokymo programą baigę kursų dalyviai žinos:
• užkrečiamųjų ligų epidemiologijos bei profilaktikos pagrindus;
• graužikų bei kitų kenkėjų platinamas užkrečiamąsias ligas ir profilaktikos priemones;
• privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo būdus ir priemones;
• dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos su biocidais atlikimo tvarką;
• dezinfekcijos, dezinsekcijos, sterilizacijos įrangą;
• darbo su dezinfekcijos kamera principus;
• darbuotojų, atliekančių dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos darbus, saugos ir sveikatos reikalavimus ir kt.
 
 
Kursų vadovas – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro dezinfektologas Jonas Antanavičius.
Daugiau informacijos tel. 8 610 46296

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .