Rengiami kvalifikacijos kursai dezinfekuotojams

Publikavimo data: 2013-04-30 Spausdinti Spausdinti

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, bendradarbiaudamas su Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centru, 2013 m. gegužės 6–31 d. pagal Sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. kovo 6 d. raštu Nr. (22.2-12)-10-2033 suderintą Dezinfekuotojo mokymo programą vykdys dezinfekuotojų kvalifikacinius mokymus.
  
Dezinfekuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems ne žemesnį kaip bazinį vidurinį išsilavinimą ir norintiems dirbti dezinfekuotojais. Programos tikslas – paruošti dezinfekuotoją, kuris galėtų atlikti dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos darbus įmonėse, įstaigose, organizacijose ir / ar užkrečiamųjų ligų židiniuose.
 
Bendra mokymo programos trukmė – 4 savaitės (160 val.). Išklausiusiems visą teorinio mokymo kursą bei sėkmingai atlikusiems praktines ir baigiamojo mokymosi pasiekimų vertinimo užduotis išduodamas valstybės pripažįstamas dezinfekuotojo kvalifikacijos pažymėjimas.
 
Išklausęs šios mokymo programos kursą, dalyvis išmanys:
 • dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos organizavimo principus, būdus ir priemones užkrečiamųjų ligų židiniuose, gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose, organizacijose ir kituose objektuose;
 • užkrečiamųjų ligų pernešėjų (graužikų, nariuotakojų) profilaktikos ir naikinimo būdus ir priemonės;
 • dezinfekcijos įrengimų konstrukciją, darbo principus ir naudojimą;
 • graužikų ir kitų kenkėjų naikinimo efektyvumo įvertinimo būdus.
 
Žinos:
 • užkrečiamųjų ligų epidemiologijos ir profilaktikos pagrindus;
 • aplinkos, maisto ir asmens higienos reikalavimus;
 • užkrečiamųjų ligų pernešėjų (nariuotakojų, graužikų) morfologiją ir biologiją;
 • teisės aktus, reglamentuojančius dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos veiklą;
 • rodenticidų naudojimo, saugojimo, saugaus darbo reikalavimus;
 • medicinos prietaisų ir kitų priemonių sterilizacijos būdus;
 • dezinfekcijos kamerų konstrukciją, kamerinės dezinfekcijos tikslus, būdus ir priemones;
 • darbuotojų, atliekančių dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos darbus, saugos ir sveikatos reikalavimus ir kt.
 
 Kursų vadovas – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro dezinfektologas Jonas Antanavičius.
 
Daugiau informacijos tel. 8610 46296

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .