Padaliniai

Imunoprofilaktikos skyrius
 
Organizuoja ir koordinuoja Lietuvos gyventojų skiepijimą. Metodiškai vadovauja profilaktinius skiepijimus atliekančioms įstaigoms imunoprofilaktikos taktikos, vakcinavimo technikos ir kitais su tuo susijusiais klausimais.

Analizuoja vaikų profilaktinių skiepijimų rodiklius, nepageidaujamų reakcijų į skiepus pasireiškimą. Konsultuoja gyventojus vaikų profilaktinių skiepijimų pagal LR vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių klausimais. Vykdo Lietuvos gyventojų konsultavimą suaugusiųjų skiepijimų klausimais. Veikia skiepų linija.

Įgyvendina Nacionalinę imunoprofilaktikos programą. Užtikrina valstybės lėšomis įsigytų vakcinų poreikio stebėseną. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas. 
 
Vakcinų sandėlis
 
Vakcinų sandėlyje saugomos valstybės lėšomis nupirktos Lietuvos vakcinos, skirtos vaikų ir suaugusiųjų skiepijimams. ULAC vakcinų sandėlyje yra paskirstomos vakcinos ir švirkštai, kurie išduodami skiepijimus atliekančioms sveikatos priežiūros įstaigoms pagal jų pateiktas paraiškas. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas. 
 
Epidemiologinės priežiūros skyrius
 
Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą Lietuvoje, siekiant užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų (plintančių per orą, maistą, vandenį ir aplinką, zoonozių, retų įvežtinių ir pernešėjų platinamų užkrečiamųjų ligų, parazitozių, hospitalinių infekcijų) atsiradimui, įvežimui ir išplitimui.

Teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą sveikatos priežiūros įstaigoms dėl užkrečiamųjų ligų stebėsenos. Metodiškai vadovauja bei dalyvauja koordinuojant įmonių, atliekančių privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) veiklai užkrečiamųjų ligų profilaktikos srityje bei vykdo kitas funkcijas. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas. 
 
ŽIV/AIDS, LPI ir hepatitų stebėsenos  skyrius
 
Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo žmogaus imunodeficito viruso ligos/ įgyto imunodeficito sindromo (toliau – ŽIV/AIDS) ir lytiškai plintančių infekcijų, hepatitų epidemiologinę priežiūrą Lietuvoje. Analizuoja tendencijas apie  ŽIV/AIDS, LPI, hepatitus Lietuvoje, vykdo šių ligų prevencijos priemonių stebėseną, rengia metodinę medžiagą.  Analizuoja informaciją apie taikomą antiretrovirusinę terapiją Lietuvoje, rengia apžvalgas. Vykdo gyventojų švietimą apie LPI, įskaitant ŽIV, profilaktiką, visuomenės informavimą apie skiepais valdomas lytiškai plintančias infekcijas (hepatitą B, ŽPV).

Dalyvauja organizuojant ir vykdant sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimą ŽIV/AIDS/LPI/VH profilaktikos srityse bei dalyvauja rengiant kituose sektoriuose dirbančių specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas, dalyvauja jų profesiniame mokyme ir kvalifikacijos tobulinime.

Konsultuoja įvairių sektorių specialistus ir gyventojus ŽIV/AIDS/LPI ir hepatitų profilaktikos klausimais. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia apibendrintą informaciją gyventojams, juridiniams asmenims, tarptautinėms organizacijoms.

Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.  
 
Švietimo ir komunikacijos skyrius
 
Organizuoja ir vykdo gyventojų neformalųjį švietimą, mokymą bei sveikatos ir kitų specialistų kvalifikacijos tobulinimą užkrečiamųjų ligų srityje.

Informuoja visuomenę apie užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemones, protrūkių prevenciją, imunoprofilaktikos (skiepų) tikslus ir priemones.

Dalyvauja nustatant sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos, žinių ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius, vertinant visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinę kvalifikaciją užkrečiamųjų ligų srityje.

Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas. 
 
Bendrųjų reikalų skyrius
 
Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja ULAC ūkinę veiklą bei vykdo kitas funkcijas.

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .