Uždaviniai

ULAC įgyvendina valstybės užkrečiamųjų ligų prevencijos ir valdymo politiką, organizuoja ir vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, organizuoja ir koordinuoja Lietuvos gyventojų skiepijimą, tvarko užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą, teikia visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, vykdo neformalųjį švietimą.


 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras:
 • pagrindinė, specializuota institucija vykdanti Lietuvos gyventojų sergamumo užkrečiamosiomis ligomis (viso 103 ligų) stebėseną bei nuolatos teikianti informaciją visuomenei (www.ulac.lt);
 • pagrindinė, specializuota įstaiga teikianti patikimą informaciją žiniasklaidai apie gyventojų sergamumą užkrečiamomis ligomis bei skiepijimų apimtis;
 • vienintelė valstybės įstaiga išduodanti valstybės kompensuojamas vakcinas sveikatos priežiūros įstaigoms vaikų profilaktiniams skiepijimams pagal kalendorių;
 • pagrindinė valstybės įstaiga šalies mastu vykdanti gripo stebėseną šalyje;
 • pagrindinė, specializuota įstaiga šalyje vykdanti ŽIV prevenciją, švietimą, specialistų kvalifikacijos tobulinimą ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų prevencijos srityse;
 • pagrindinė, specializuota įstaiga vykdanti gyventojų skiepijimų stebėseną;
 • per visą veiklos dešimtmetį ULAC medikai parengė 116 metodinių rekomendacijų specialistams, per 20 metodinių leidinių su socialiniais partneriais iš kitų sektorių;
 • daugiausiai organizuojanti švietėjiškų kampanijų gyventojams apie užkrečiamųjų ligų profilaktiką (http://www.ulac.lt/lt/svietejiskos-akcijos);
 • pagrindinė šalies įstaiga teikianti duomenis į Europos skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą dėl užkrečiamųjų ligų (EWRS) bei Pasaulio sveikatos organizacijai;
 • pagrindinė, specializuota šalies įstaiga ekspertiniame lygyje bendradarbiaujanti su europine ekspertine institucija - Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru ;
 • pagrindinė, specializuota sveikatos įstaiga daugiausiai bendradarbiaujanti su Jungtinių Tautų institucijomis, Pasaulio sveikatos organizacija teikiant duomenis, įgyvendinant projektus, gyventojų švietimą, rengiant metodines rekomendacijas specialistams ir visuomenei;
 • ULAC medikai yra tarptautinių užkrečiamųjų ligų tinklų ekspertai, kasmet dalyvaujantys tarptautiniuose ekspertų susirinkimuose, yra kasmet apmokomi geros praktikos ir tokiu būdu yra vieninteliai šalyje turintys aukščiausią kvalifikaciją užkrečiamųjų ligų stebėsenos srityje;
 • vienintelė šalyje valstybės įstaiga daugiausiai apmokiusi įvairių sričių specialistų apie užkrečiamųjų ligų profilaktiką (arti 10 tūkst. per 10 metų);
 • viena žinomiausių visuomenės sveikatos įstaigų gyventojams; tai patvirtina ULAC interneto svetainės www.ulac.lt peržiūrų skaičius: pernai (2019 m.) ULAC interneto svetainę aplankė rekoerdinis skaičius interesantų (2,4 mln.) peržiūrų ir tai dvigubai daugiau nei užpernai.


Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .